Hoppa till textinnehållet

Pressrum

Välkommen till vårt pressrum. Här nedan hittar du alla våra senaste pressmeddelanden och nyheter. Undrar du något? Tveka inte att höra av dig till oss.

Senaste pressmeddelande

Rekordstor samhällsutdelning - 700 miljoner från Sparbankerna

Återigen är Sparbankerna en av Sveriges största givare till lokala aktiviteter inom sport, kultur, näringsliv, forskning och utbildning. Redan för två år sedan delade Sparbankerna ut en halv miljard till lokala initiativ. Förra året ökade den siffran ytterligare till 700 miljoner kronor. Välkommen till Sparbanksdagen den 29 oktober för att höra mer kring Sparbankernas samhällsnytta tillsammans med programledaren, författaren och Unicef-ambassadören Mark Levengood, Sparbankernas Riksförbunds vd Ewa Andersen och gäster. 

När andra pratar aktieutdelning pratar vi om samhällsutdelning. Sveriges Sparbanker delar med sig av överskottet i form av årlig återföring till angelägna aktiviteter i lokalsamhället som främjar bygdens egna medborgare. Under 2020 delade Sparbankerna ut omkring 700 miljoner kronor till eldsjälar och organisationer runtom i landet. Det är ju trots allt där som pengarna gör störst nytta.

Sparbankerna gör skillnad i Sverige utanför storstäderna

Sammantaget är Sparbankerna en av de största privata bidragsgivarna i Sverige. Mycket av pengarna går till barn- och ungdomsverksamhet, men även till entreprenörskap, idrott, kultur och utbildning. Över 5500 föreningar får bidrag från en Sparbank som ger utrymme för utveckling av deras verksamheter. När Coronarestriktionerna gjort tillvaron tuff för många föreningar och frivilligverksamheter så har Sparbankernas bidrag varit extra viktigt för överlevnad.

Nu firar vi Sparbanksdagen och World Savings Day 2021

Sedan 1924 firas årligen i slutet av oktober World Savings Day i närmare 100 länder världen över. Det handlar om att uppmärksamma sparandets betydelse för en bättre framtid. I Sverige firar vi samtidigt Sparbanksdagen av samma skäl men också för att lyfta fram Sparbankernas betydelse för den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna. Och därmed förutsättningarna till livskvalitet och konkurrenskraft för människor och företag i hela Sverige

Välkommen till livesändning med Mark Levengood och gäster den 29 oktober

På årets Sparbanksdag, fredagen den 29 oktober, kommer vi livesända ett samtal om Sparbankernas samhällsnytta. Lyssna till Mark Levengood och Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund, som tillsammans med gäster från föreningar och Sparbanker runt om i Sverige diskuterar Sparbankernas samhällsnytta. Vi ser även fram emot hälsningar från Sparbanker över hela världen

Sändningen pågår klockan 11 - 12 via länken: https://sparbankerna.se/sparbanksdagen2021/

Sparbankernas företagskunder är nöjdast i Sverige

I årets undersökning av hur nöjda kunder är med sin bank hamnar Sparbankerna åter i topp. Bland företagskunder har Sparbankerna de nöjdaste kunderna och privatkunderna placerar Sparbankerna på silverplats.

Undersökningen SKI Bank genomförs årligen av Svenskt Kvalitetsindex sedan 1989. 58 av Sveriges Sparbanker har som grupp bland de nöjdaste kunderna även i år. På privatsidan får bara övriga banker som grupp högre betyg. 

Svenskt Kvalitetsindex undersökning visar att digitala tjänster och funktioner länge har uppskattats och fått genomgående höga betyg, samtidigt som den personliga serviceupplevelsen i större utsträckning drivit hur nöjd man är. Här har pandemin ändrat spelplanen.

– Sparbankerna, som står för lokalt producerad finansiell infrastruktur, satsar mycket på personlig service samtidigt som de är digitala, vilket är ett vinnande koncept. Pandemin har dock påverkat kundernas beteende och många har tvingats ha mindre personlig kontakt med sin bank, säger Ewa Andersen vd Sparbankernas Riksförbund.

– Kunder som anger att man har en personlig kontakt­person är nöjdare. Den mänskliga relationen är fortsatt viktig, konstaterar Johan Parmler vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Viktigt att förstå företagskundernas behov
Bankernas förmåga att skapa en personlig kundrelation och att ligga nära kundens affär gör den stora skillnaden hos företagskunderna.
– Det handlar om att förstå kundens behov, vara serviceinriktad, ta snabba beslut och svara på frågor i tid, säger Johan Parmler.

Sparbankerna stöttar över 5000 föreningar
Undersökningen visar på att frågor om samhällsansvar och hållbar utveckling blir allt viktigare för kundupplevelsen också i bankbranschen. Här görs också många goda insatser men vetskapen om det når inte fram till kunderna.
– Sparbankerna som är lokala banker delar årligen ut en del av vinsten till samhället. Lokalt kan detta få stor uppmärksamhet men på riksnivå kommer det sällan fram. Under 2020 stöttade Sparbankerna över 5000 föreningar med drygt 700 miljoner kronor, vilket gör stor skillnad på många orter, avslutar Ewa. 

Läs hela pressmeddelandet här.
SKI Bank 2021

Sparbanken Tranemo 6:e mest solida banken i Sverige!

Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i svenska banker per 31 december 2020, visar att Sparbanken Tranemo är den 6:e mest solida banken.

Wesnova Management AB:s årliga mätning omfattar samtliga 88 svenska banker med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet.

De 88 bankerna har sammanräknat ett sammanlagt eget kapital på ca: 671 (612) miljarder svenska kronor. Balansomslutningen är ca: 11 143 (10 447) miljarder svenska kronor, cirka 2,2 gånger Sveriges BNP för 2020. De tre svenska storbankerna (Swedbank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Svenska Handelsbanken AB) står för 78,7% (79,8%) av bankernas sammanlagda balansomslutning. OK-Q8 Bank AB, Sparbanken Lidköping AB och Virserums Sparbank är återigen de mest solida bankerna i Sverige.

De tre storbankerna har tillsammans en soliditet på 5,7% (5,5%), vilket är en ökning från föregående år. Detta beror på att storbankernas egna kapital har ökat mer (+9,8%) än balansomslutning (+5,2%). Swedbank har den högsta soliditeten av storbankerna (6,0%). I de tre storbankernas tillgångar ingår immateriella tillgångar på ca: 37,5 (37,2) miljarder svenska kronor, som motsvarar ca: 8% av de tre storbankernas egna kapital.

Sparbankerna (sparbanker och sparbanker som bankaktiebolag) har tillsammans en soliditet på 13,3% (13,9%). Det egna kapitalet i sparbankerna uppgick per 2020-12-31 till ca: 65,5 (61,6) miljarder svenska kronor. Av de 20 mest solida bankerna i Sverige är 15 sparbanker. Sparbankernas totala innehav av aktier i Swedbank uppgick per 2020-12-31 till ca: 14,8 (13,9) miljarder svenska kronor, vilket motsvarar ca: 23% (23%) av det egna kapitalet.

Läs hela pressmeddelandet här.

(2019-års siffror inom parentes)