Kan jag ange att pengarna ska tas från den avlidnes företagskonto?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Vi hade ett gemensamt konto, kan jag använda det för att betala räkningar för dödsboet?

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Får jag kvitto på gjorda betalningar?

Nej, men vi skickar månadsvis ut kontoutdrag där du ser alla betalningar som har gjorts.

Vi vill göra en inbetalning till dödsboets skattekonto, hur gör vi det utan en faktura på beloppet?

Gör i så fall en handskriven faktura som underlag när ni skickar in betalningsuppdraget. Observera att det är endast i samband med inbetalningar till dödsboets skattekonto som vi godtar handskrivna fakturor som underlag. För alla andra kostnader krävs riktiga fakturor/räkningar.