Meny

Om Sparbanken Tranemo

Personal Sparbanken Tranemo

Är det egentligen någon skillnad på olika banker?
Du sparar, lånar och betalar. Det finns smidiga digitala tjänster, experthjälp när det gäller familjejuridik och försäkringar. Men Sparbanken Tranemo är en annorlunda bank. En helt fristående sparbank vilket betyder att alla beslut fattas här i Tranemo, av människor som du möter i din vardag. Människor som känner bygden och vet hur vi fungerar tillsammans. Pengarna du sparar lånar någon annan här hemma. Dina sparpengar och bankens vinster stannar kvar här och gör bygden starkare!  

En lokal sparbank

Ung ekonomi

Att lära unga ekonomi är en del av vårt samhällsengagemang. Vi har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar, sparande och företagande. Vi vill inspirera barn och unga till att ta kontroll över sin ekonomi och påverka sin framtid. 

Limmaredskolan

Stiftelsen Sparbanken Tranemo

Stiftelsen Sparbanken Tranemo bildades 2004, när banken firade 100 år. Sparbanksidén innebär att banken skall ta del av vinsten och ge tillbaka till lokalsamhället. Stiftelsen är ett verktyg för att banken skall kunna leva upp till Sparbanksidén. Varje år delar Stiftelsen ut ca 1,5 miljoner kr till, huvudsakligen, olika föreningar i kommunen och det är vi väldigt stolta över. Enligt stadgarna får Stiftelsen dela ut pengar till skola, idrottsföreningar, kultur, föreningsliv och till bra projekt som för vår kommun framåt. Genom att återföra vinstmedel till lokalsamhället så investerar vi i vår hembygd och det är så en Sparbank fungerar! Nedan kan du läsa mer och ansöka om medel från Stiftelsen.

Sparbanken Tranemo Allianslag

En personlig bank

Kanske har vi en bra balans mellan det moderna och det mer traditionella. Utan att på något sätt förminska betydelsen av ny teknik, tror vi att vikten av det personliga alltid kommer att vara viktigt. Aldrig bli omodernt. 

En lokal sparbank

Vi är världens enda bank med huvudkontor i Tranemo. Det är här vi fattar våra egna besluta och det är också här du kan besöka oss. Vi finns på plats varje dag. Från måndag till fredag. 

Mer om Sparbanken Tranemo

Bankens historia

Sparbanken Tranemo grundades i Nittorp år 1904. Mycket vatten har runnit under Jälmåns broar sedan dess.

Tankar från VD

Läs om Fredriks tankar kring banken, vårt samhällsengagemang och utvecklingen framåt.

Styrelsen

Här kan du hitta mer information om bankens styrelse. 

Sparbanker runt om i landet

Sparbanken Tranemo är bara en av många Sparbanker runt om i Sverige. 

Klagomål

För oss på Sparbanken Tranemo är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande, våra produkter och tjänster.

Syn- eller hörselskadad

Så blir banken tillgänglig för dig som är synskadad eller hörselskadad.