Sparbanken Tranemo har utvecklats mycket starkt under 2020 trots ett år som får tillskrivas ett av de mest egendomliga i modern tid. Vem hade kunnat ana att alla länder i hela världen mer eller mindre skulle införa begränsningar i rörelsefriheten för människor. Men det var precis vad som inträffade när Covid-19 utvecklades till en pandemi i mars månad. Pandemin har fått effekter på ekonomin men långt ifrån så mycket som man befarade initialt. Vi såg en kraftig tillbakagång i ekonomin under första kvartalet och som sedan återhämtades  förvånansvärt snabbt under sen vår och sommaren. Den största påverkan som pandemin haft och har på banken är i vårt arbetssätt och hur vi möter våra kunder och därmed upprätthåller vår starka och personliga relation. Uppmaningen från myndigheter att begränsa fysiska kontakter kräver nytt arbetssätt. Vi måste framgent vara öppna för innovativa lösningar med hjälp av modern teknik som i en viss omfattning kan komma att bli bestående. Men allra helst vill vi möta våra kunder i fysiska möten. Hoppas detta blir möjligt inom en snar framtid.

Bankens affärsvolym har under året ökat med ca 10% och noteras till 9,1 miljarder. En utveckling som vi är väldigt stolta och nöjda över och som än en gång visar att våra kunder uppskattar vårt sätt att bedriva bank. Till detta kan läggas en kundundersökning som genomfördes i somras av Svenskt Kvalitetsindex och som 

 publicerades i augusti 2020 där de samlade sparbankerna i Sverige fick betyget ”Sveriges mest nöjda kunder” av såväl bankens företagskunder som privatkunder. Vi tror väldigt starkt på att kombinera stark lokal närvaro,  personligt engagemang och ett brett utbud av digitala tjänster. 

2020 innebar också mitt sista år som VD för Sparbanken Tranemo. Efter 40 år i banken och 20 år som VD tycker jag att det är dags att lämna över stafettpinnen. Jag önskar min efterträdare Fredrik Björkman ett stort lycka till med att förvalta och utveckla en kolossalt viktig och unik bank i vår bygd Tranemo kommun. 

Omslaget på årsredovisningen pryds av vår nya mötesplats i Tranemo som benämns Centralen. Denna satsning  från kommun, näringsliv och eldsjälar har blivit en mötesplats som vi har all anledning att vara stolta över och som vi så väl behöver. Det var ett enkelt beslut för banken att lämna bidrag till denna satsning.

Tranemo i januari 2021
K-G Magnusson
Avgående VD


Det är med entusiasm, glädje och ödmjukhet som jag med början i januari 2021 tillträder som VD för Sparbanken Tranemo. Banken som jag känner sedan mina 19 år i styrelsen är en mycket solid och välskött bank med kompetent personal. 

Tillsammans med medarbetarna ser jag fram emot att fortsätta utveckla banken som en stark fristående lokal fullservicebank. 

Tranemo i januari 2021
Fredrik Björkman
VD