Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Sparbanken Tranemo

Torpastenhus

Vi har inga traditionella ägare som kräver utdelningar och så har det varit sedan banken grundades år 1904. Överskottet går istället till att göra banken trygg och stabil för dig samt att bidra till sådant som för vår kommun framåt. Exempelvis till skola, idrottsföreningar, föreningsliv och kultur eller genom sponsring till bra projekt. Detta gör vi genom Stiftelsen Sparbanken Tranemo.   

Inom vilka områden

Stiftelsen Sparbanken Tranemo kan bevilja bidrag inom följande områden

 

 • Kultur
 • Idrott, hälsa & friskvård
 • Utbildning
 • Event & projekt
 • Hållbarhet

Vem kan söka?

Vem som helst kan söka för bidrag hos Stiftelsen Sparbanken Tranemo. Grundprincipen ska vara att det ska skapa eller tillföra någon form av värde, utveckling eller tillväxt för Tranemo kommun. 

 

 • Föreningar
 • Organisationer
 • Privatpersoner

Beslutsfattare

Ansökningar till Stiftelsen Sparbanken Tranemo behandlas och beslutas av följande fem personer
 

 • Jörgen Ekdahl, ordförande
 • Fredrik Björkman
 • Bertil Hansson
 • Gunilla Svensson
 • Donald Emanuelsson

Prioriterade projekt

Enligt Stiftelsen Sparbanken Tranemos grundläggande principer och riktlinjer för sin bidragsgivning prioriteras projekt som 

 • bidrar till aktivitet, nytta eller värdeskapande för Tranemo kommun
 • syftar till någon form av utveckling inom prioriterade områden
 • har ett tydligt formulerat mål och tidsbegränsning
 • betydande instats görs av sökande 
 • ger Sparbanken Tranemo goodwill 

Bidrag lämnas normalt INTE till

Alla ansökningar som kommer in till Stiftelsen beviljas ej, vanligtvis lämnas inte bidrag till 

 • ändamål som avser löpande verksamhet och driftskostnader
 • ändamål som normalt sett finanseras med kommunala, regionala eller statliga medel
 • sociala eller välgörande ändamål
 • underhåll eller reparationer
 • partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • privat finansering