Sparbanken Tranemo har en särställning på marknaden som bygdens bank i och med sin starka lokala förankring. För att ytterligare manifestera att vår bygd och dess utveckling är av stor betydelse för oss, har Sparbanken Tranemo bildat en stiftelse (Stiftelsen Sparbanken Tranemo). Denna stiftelse har som uppgift att genom ekonomiska bidrag stödja och främja utveckling av näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom verksamhetsområdet för Tranemo kommun. Bidrag kan utgå till ändamål och projekt som kan bli till allmän nytta eller betydelse för utveckling av vår bygd. Framför allt är det framtidsinriktade projekt som stiftelsen är intresserad av.

För ytterligare information kontakta K-G Magnusson via e-post  
eller på telefon 0325 - 47 134. 


Ansökan Stiftelsen Sparbanken Tranemo