Hoppa till textinnehållet

Tankar från VD

Sparbanken Tranemo är en fristående och självständig bank med lokal förankring. Det högsta beslutande organet i en sparbank är 24 huvudmän. Eftersom det inte finns någon ägare av en sparbank så är huvudmännens uppgift att vara ägarrepresentanter. Hälften av huvudmännen utses av Tranemo kommunfullmäktige och resterande huvudmän utses av de valda huvudmännen på den årliga Sparbanksstämman. Huvudmännen utser i sin tur bankens styrelse. Såväl huvudmän som styrelseledamöter är människor som lever och verkar i vår kommun. 

 

Sparbanken har inga ägare och kan således inte lämna utdelning, vilket är en väsentlig skillnad jämfört med ett aktiebolag. De årliga överskotten stannar därför kvar i banken i syfte att bland annat trygga insättarnas pengar och utveckla bankens verksamhet. Banken har sedan 1904 som huvuduppgift att stötta och utveckla våra kunders ekonomi. Banken har också som uppgift att medverka till att Tranemo kommun är och förblir en attraktiv bygd att leva och verka i.

Fredrik Björkman

Sparbanken Tranemo erbjuder dig som kund allt som kan förknippas med bank, kort sagt så ser vi till helheten och tar hand om allt. Med hjälp av internet, bankkort, telefon m.m. så sköter du enklast din vardagsekonomi. Ibland behöver man någon att prata med om sin ekonomi och då vill jag att det skall kännas naturligt att vända sig till någon av oss på banken. Vi finns här för alla våra kunder så hör av dig om du vill prata igenom din ekonomi.

 

VÄLKOMMEN TILL SPARBANKEN TRANEMO

VD
Fredrik Björkman