Hoppa till textinnehållet

Tankar från VD

Sparbanken Tranemo är en självständig fullservicebank med lokal förankring Vi är totalt 21 anställda, utlåningen uppgår till 3,4 Miljarder, inlåningen uppgår till 3,2 Miljarder och våra kunders placeringar uppgår till 3,7 Miljarder kronor. Det är ansenliga summor! Att banken dessutom är en av Sveriges mest solida banker och att vi tillsammans med andra sparbanker har fått utmärkelsen Sveriges Nöjdast Företagskunder 2021, gör inte saken sämre.
 

Bankens vision är att kunderna skall ges möjlighet till en god ekonomisk utveckling som är sund och hållbar. Vår affärsidé är att hjälpa till att uppfylla drömmar och förenkla vardagen för alla våra kunder. För att kunna uppfylla visionen och affärsidén så krävs det framföra allt kompetent personal. Utan kompetens att möta dig som kund så står vi oss helt enkelt slätt.
 

Genom vårt samarbete med Swedbank så kan en relativt liten bank som Sparbanken Tranemo ge dig som kund tillgång till ett stort och diversifierat utbud av produkter och tjänster. Dessutom är vi bland de bästa i världen på hur det fungerar på vår hemmamarknad när det till exempel gäller fastighetsmarknaden. Vår styrka är just kompetent personal och närheten till vår marknad.

Fredrik Björkman

Genom vårt samarbete med Swedbank så kan en relativt liten bank som Sparbanken Tranemo ge dig som kund tillgång till ett stort och diversifierat utbud av produkter och tjänster. Dessutom är vi bland de bästa i världen på hur det fungerar på vår hemmamarknad när det till exempel gäller fastighetsmarknaden. Vår styrka är just kompetent personal och närheten till vår marknad.

För Sparbanken Tranemo är samhällsengagemanget viktigt och en del i det är att del av bankens överskott går tillbaka till samhället. Rent konkret innebär det att banken årligen stöttar många lokala föreningar samt att Stiftelsen Sparbanken Tranemo årligen delar ut bidrag för att stödja och främja utveckling av näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Totalt är det ca 2,5 Mkr som årligen går tillbaka till samhället.
Utöver pengar utbildar bankens personal alla kommunens 6:e-klassare i Pengar & Ekonomi. Viss utbildning sker även av elever i högstadiet och på gymnasiet.

Slutsatsen av ovanstående är enkel – fler kunder ökar intjäningen för banken vilket ökar möjligheterna för att kunna ge tillbaka till samhället! Nu när du vet detta samband, tveka inte att berätta det för alla som du känner så att vi får ännu fler kunder.
 

När du behöver någon att prata med om din ekonomi, då vill jag att det skall kännas naturligt att vända sig till någon av oss på banken. Vi finns här för dig varje vardag i veckan, hela året. Hör av dig om du vill prata igenom din ekonomi!


Fredrik Björkman, VD