Hoppa till huvudinnehåll

Hjälpa någon med bankärenden

En äldre man och kvinna sitter i en soffa och tittar på en broschyr

Det kan komma en tid när du eller en närstående behöver hjälp med bankärenden och att ta hand om vardagsekonomin. Beroende på om man har kvar sin beslutsförmåga - och kan fatta så kallade informerade beslut - eller inte, finns olika alternativ.

Beslutsförmåga och informerade beslut

Vad är informerade beslut?

Att kunna fatta informerade beslut innebär att kunna förstå relevant information, överväga sina alternativ och fatta beslut utifrån dessa överväganden. Då har man så kallad beslutsförmåga.

Skaffa eller förbereda hjälp till dig själv

Så länge du är frisk, och kan fatta informerade beslut, bestämmer du själv vem som kan hjälpa dig med bankärenden och andra saker som gäller din ekonomi. Du kan även bestämma i förväg vem som ska företräda dig, om du skulle bli sjuk, genom att skriva en framtidsfullmakt.

Fullmakter

Om du behöver hjälp att utföra ett bankärende kan du skriva en fullmakt. Med denna kan personen du gett fullmakten till, fullmaktshavaren, utföra olika handlingar och fatta beslut åt dig. En fullmakt kan gälla vid ett enstaka tillfälle eller tillsvidare.

Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ska få ta hand om dina bankärenden, och andra ekonomiska intressen, om du inte längre kan sköta dem. Du kan upprätta fullmakten själv, online, eller ta hjälp av en jurist.

Har en närstående tappat förmågan att fatta informerade beslut, på grund av sjukdom, och kan därmed inte sköta sin ekonomi? Då kan personen få hjälp av dig som anhörig, med hjälp av anhörigbehörighet, alternativt få en god man eller förvaltare utsedd.