Meny

Pressmeddelanden

Sparbanken Tranemo öppnar bankkontor i Gnosjö!

Styrelsen i Sparbanken Tranemo har beslutat att öppna bankkontor i Gnosjö under 2024. Det nya bankkontoret kommer att erbjuda ett brett utbud av banktjänster, personlig rådgivning för privat- och företagskunder samt ha öppen dörr varje vardag.

Under hösten 2024 kommer Sparbanken Tranemo att öppna ett bankkontor i Gnosjö. Kontoret kommer att vara öppet varje vardag med möjlighet att besöka oss utan att ha bokat tid. Syftet med det nya kontoret är att förenkla för såväl befintliga som nya kunder att göra sina bankaffärer.

Under flera år har banken fått många nya kunder från Gnosjöregionen och genom att öppna kontor i Gnosjö, kan befintliga och nya kunder få en ännu bättre service. Bankens satsning på bankkontor i Gnosjö innebär lokal banknärvaro för att serva lokala företagare, privatpersoner och föreningar.
Bankens ambition är att växa och bli en viktig aktör i och för kommunen. Inför kontorsetableringen kommer flera nya kundrådgivare inom privat och företag att rekryteras.

”Etableringen i Gnosjöregionen speglar vår ambition att finnas tillgängliga där våra kunder finns. Genom denna satsning får vi bättre förutsättningar att komma närmare kunderna och möta deras behov. Kort sagt ser vi fram emot att kunna bidra till bygden.” säger Fredrik Björkman, VD.

Sparbanken Tranemo är en lokal fullservicebank som verkar långsiktigt där bra kundrelationer och tillgänglighet för kunderna är centralt.

Mer information om kontorets placering samt tid och datum för invigning meddelas senare.

Sparbanken Tranemo bildades för 120 år sedan och har huvudkontor i Tranemo. Sparbanken är en lokal och fristående fullservicebank som idag har 25 anställda, ca 10 000 kunder och förvaltar en affärsvolym på ca 12 miljarder kronor. Den finansiella ställningen i Sparbanken Tranemo är stark och kundnöjdheten hög. Alla beslut fattas lokalt. Sparbank är en egen bolagsform med en affärsmodell som bygger på den lokala förankringen och överskottet i en Sparbank återinvesteras i banken.

För mer information, kontakta:
VD: Fredrik Björkman, 0325 47133, fredrik.bjorkman@sparbankentranemo.se Ordförande: Jörgen Ekdal, 070-9384190, jorgen.ekdal@lagmanshaga.se